حمله کروبی و موسوی به خاتمی و خویینی ها

حمله کروبی و موسوی به خاتمی و خویینی ها
موسوی: مواضع من روشن است، نیازی به بیان آن در جلسه نیست؛ من از آقای خاتمی گله دارم؛ مجمع بیانیه می دهد اما یک بار و یک جا نامی از جنبش سبز نمی آورد ...
به گزارش جهان، شنیده ها حاکی از آنست که در پی دعوت اخیر مجمع روحانیون مبارز از کروبی و موسوی برای شرکت در جلسه مجمع و بیان دیدگاه هایشان، شیخ اصلاحات به تندی به این دعوت پاسخ داده است.

وی ضمن رد این دعوت، گفته است که: "اگر از تشنگی در حال مردن باشم و زنده ماندنم جز با گرفتن جرعه آبی از خؤینیها و خاتمی میسر نباشد، آن جرعه آب را هم نخواهم خواست! " سپس درخصوص مسائل و کارهای ناروایی که مجمع در حق کروبی روا داشته و باعث خروج وی از مجمع و تشکیل حزب اعتماد ملی شده بود نیز مطالبی گفته می شود و از آنچه به زعم وی فرصت طلبی و معامله گری خاتمی است نیز گله می کند.

به گزارش خبرنگار جهان، موسوی هم در پاسخ به این دعوت، ضمن رد آن، ابراز می دارد که: مواضع من روشن است، نیازی به بیان آن در جلسه نیست؛ من از آقای خاتمی گله دارم؛ مجمع بیانیه می دهد اما یک بار و یک جا نامی از جنبش سبز نمی آورد ...
/ 0 نظر / 3 بازدید