"بی بی سی" عذرخواهی کرد

"بی بی سی" عذرخواهی کرد

 

بنگاه سخن پراکنی بریتانیا(بی بی سی) به خاطر استفاده از یک نام جعلی به جای خلیج فارس در یکی از برنامه های تلویزیونی خود، عذرخواهی کرد.

به گزارش ایرنا، عذرخواهی "بی بی سی" به دنبال ارسال نامه ای اعتراضی از سوی دکتر "پیروز مجتهدزاده" استاد علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی به سردبیر "بی بی سی" و در پاسخ ارسال شده برای این استاد ایرانی، اعلام شده است.

در پاسخ ارسال شده از سوی یکی از مسئولان بخش رسیدگی به شکایات "بی بی سی" آمده است: این موضوع صرفا یک اشتباه آشکار بود که از منبعی که برای تهیه گرافیک نقشه استفاده شده بود، ناشی شد... من اطمینان می دهم که هیچ قصد و غرض دیگری در بروز این اشتباه دخیل نبوده است. من همچنین از هرگونه رنجشی که این موضوع ممکن است به وجود آورده باشد، عذرخواهی می کنم.

مجتهد زاده روز یازدهم فروردین ماه با ارسال نامه ای به سردبیر "بی بی سی" به استفاده از یک نام جعلی به جای نام اصیل خلیج فارس در یکی از برنامه های شبکه دوم تلویزیون "بی بی سی" اعتراض کرده بود.

وی در این نامه متذکر شده بود که نام گذاری "خلیج فارس" از سوی نام گذاران جغرافیایی یونانی و ایرانی بیش از سه هزار سال قدمت دارد.

تلویزیون "بی بی سی" در یکی از برنامه های اوایل فروردین خود با عنوان "تروپیک سرطان" (tropic of cancer) از نقشه ای با نام جعلی "خلیج عربی" به جای نام تاریخی و رسمی پذیرفته شده بین المللی "خلیج فارس" استفاده کرده بود.

متجتهد زاده در بخشی از نامه خود نوشته بود: "در گذشته، من در چند نوبت نگرانی خود را از دخالت عوامل "بی بی سی" در بازی برخی محافل عربی بر سر نامیدن بدنه آبی که ایران را از همسایگان عربش جدا می سازد، با ویراستاران "بی بی سی" در میان گذاشتم...جهان متمدن، به استناد نقشه های تولید شده توسط همه ملت ها، از جمله مردم عرب، تا نیمه اول قرن بیستم، هیچ نام دیگری، جز "خلیج فارس" را بر این دریا نشناخته است

/ 0 نظر / 3 بازدید