پرونده آدم سوزی منافقین در دادگاه پاریس (خبر ویژه)

پرونده آدم سوزی منافقین در دادگاه پاریس (خبر ویژه)

دادگاه پاریس با 7 سال تأخیر دومین جلسه رسیدگی به جنایت دو عضو گروهک تروریستی منافقین را برگزار کرد.
محمود ائمی با نام های جعلی «محمود اعلمی» و «محسن عباسی»، و حسین امینی قلی پور به جرم تحریک به خودکشی و آتش زدن دو عضو دیگر سازمان منافقین در تاریخ 2 تیر 82 تحت تعقیب هستند. این دو تروریست ابتدا به درخواست مدعی العموم (دادستانی کل پاریس) مهر ماه 4 سال پیش به دادگاه فراخوانده شدند. دومین جلسه محاکمه «ائمی» و «امینی» 4 سال پیش روز 13 فروردین ماه جاری برگزار شد.
صدیقه مجاوری و ندا حسنی دو عضو گروهک منافقین بودند که پس از سال ها نگهداری در شرایط انزوا و فشار و شست و شوی مغزی به اروپا انتقال داده شده بودند. به دنبال دستگیری مریم رجوی و چند تن از سرکردگان گروهک تروریستی منافقین از سوی پلیس فرانسه، ائمی و امینی آن دو زن را وادار کردند به نشانه اعتراض، خود سوزی کنند و خود نیز در آتش زدن دو مهره افسرده و ایزوله سازمان شرکت کردند!
منابع فرانسوی با انتشار خبر دومین جلسه محاکمه ائمی و امینی تصریح کردند این دو نفر از اعضای خطرناک و جنایتکار مرکزیت سازمان هستند که پیش از این هم در کشتار مردم در کردستان عراق نقش مستقیم داشته و در اروپا نیز از فرماندهان جوخه های ترور افراد پشیمان و جدا شده سازمان به شمار می روند.
گفتنی است مریم رجوی مدتی پس از بازداشت صحنه سازی شده، آزاد شد و در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا و آلمان تردد دارد و با سرویس های اطلاعاتی این کشورها همکاری می کند و در ازای آن اجازه سخنرانی و برگزاری مراسم را پیدا کرده است.
وبلاگ «ایران قلم» که توسط یکی از جدا شدگان منافقین اداره می شود می نویسد: قربانیان خودسوزی در 2 تیر 82 در پاریس را افرادی سرخورده و افسرده معرفی کند که اگر دستور تشکیلاتی را اجرا نمی کردند مورد طعن و لعن و آزار قرار می گرفتند. افراد دیگر مجاهدین ]منافقین[ به هنگام حادثه کناری ایستاده و تهییج می کردند و فیلم می گرفتند. آنها قربانی شدند تا جسد متحرک شبح گونه ای که در زندان فرانسه گیر افتاده بود، از بند بگریزد. مریم رجوی فردی خودخواه و مریض احوال و بی آبروست که اکنون پایکوبان بر جنازه صدیقه مجاوری و ندا حسنی می خندد و به خیانت ادامه می دهد.

/ 0 نظر / 3 بازدید