دلارسبز و چراغ سبز بدهید شاید مرده زنده شد! (خبر ویژه)

دلارسبز و چراغ سبز بدهید شاید مرده زنده شد! (خبر ویژه)

«حمایت از اپوزیسیون برای براندازی جمهوری اسلامی احتمالا آخرین فرصت آمریکا در منطقه است و در عین حال براندازی در ایران فقط با کمک آمریکا امکان پذیر است».
روزنامه واشنگتن تایمز با درج این تحلیل دیرهنگام نوشت: چاره پیشبرد پروژه تغییر و سرنگونی در ایران از طریق تحریم ها یا اقدام نظامی نیست بلکه کمک به اپوزیسیون است. آمریکا می تواند با تلفن های همراه اعتباری ارزان قیمت، سرورهای اینترنتی، دوربین های ویدیویی و دیگر وسایل ضبط و پخش رویدادهای مرتبط با شورش به ارتباط مخالفان کمک کند. بخش فارسی تلویزیون صدای آمریکا نیز می تواند تمرکز خود را بر پخش گزارشهایی درباره اعمال نادرست حکومت قرار دهد و گزارش هایی درباره افرادی از داخل رژیم پخش کند که علیه ساختار قدرت عمل می کنند به امید اینکه شاید دیگران هم به آنها بپیوندند(!)
واشنگتن تایمز می افزاید: مهم تر اینکه کاخ سفید می تواند پشتیبانی تبلیغاتی و روانی نیرومندی از اپوزیسیون مخالف به عمل آورد زیرا عامل مهمی که مانع تصمیم گیری آنها برای آشوب می شود، احساس شک و تردید نسبت به حمایت آمریکا از اقداماتشان است. باید با علایم آشکار به مخالفان نشان داد که آمریکا از آنان حمایت می کند. کمک به براندازی در ایران به طور قابل توجهی به پیشبرد منافع آمریکا در خاورمیانه کمک خواهد کرد. ایران نفوذ گسترده ای در عراق و افغانستان و لبنان و سرزمین های خودگردان فلسطینی دارد. هزینه عملیات بی ثبات سازی به مراتب کمتر از هزینه های نظامی و تحریم های بی نتیجه است.

/ 0 نظر / 3 بازدید