ترواهای محترم! ظرفیت تکمیل است دیگر تشریف نیاورید (خبر ویژه)

ترواهای محترم! ظرفیت تکمیل است دیگر تشریف نیاورید (خبر ویژه)

فرار افراطیون مدعی اصلاحات از کشور، صدای اعتراض اپوزیسیون خارج نشین را درآورده است.
پایگاه ضد انقلابی «خواندنی ها» با اشاره به این روند رو به تزاید به ویژه پس از شکست در آشوب آفرینی سال گذشته نوشت: شاه نشین اوضاع آشفته کنونی در خارج را اصلاح طلبانی غصب کرده اند که اخیرا تعداد آنها در خارج از کشور به حد اشباع رسیده است. روزی نیست که این رانده شدگان چون گربه که در شب سمور می نماید، به نام روزنامه نگاری، برای ملت نسخه ننویسند. آنها گاه در پوشش اسب تروا که کیهان آن را خر تروا می خواند و گاه با فراخوان الله اکبر از فرصت های طلایی سرنگونی می گذرند.
خواندنی ها اضافه کرد: در این معرکه که همه چیز به هم ریخته، صدای کسانی که همه چیز را فدای کشور کرده]!؟[ و سال هاست با رژیم مبارزه می کنند گم شده است. پنداری اپوزیسیون جمهوری اسلامی تنها پس از انتخابات آفریده شد و پیش از آن مخالفتی وجود نداشت. تجاهل اصلاح طلبان و کسانی که سالیان دراز قدرت را به دست داشته اند، از این نکته رقت بار و تاسف آور است.
برای رفع هر نوع سوءتفاهمی باید متذکر شد که عنوان خر تروا را نه کیهان بلکه رسانه های ضد انقلابی نظیر بالاترین و خودنویس و... به پروژه بلاهت آلود اسب تروا اطلاق کردند وگرنه اطلاق خر تروا به چنان پروژه ای، توهین به درازگوشان است.

/ 0 نظر / 3 بازدید