عملکرد ضعیف دولت اول اصلاحات در اجرای برنامه توسعه

عملکرد ضعیف دولت اول اصلاحات در اجرای برنامه توسعه

 

دولت اول اصلاحات در اجرای برنامه دوم توسعه بسیار ناموفق بود به طوری که بررسی شاخص‌های اقتصادی مهم در برنامه دوم توسعه و مقایسه آن با اهداف مدنظر این برنامه نشانگر آن است که در آن دوره هیچ از اهداف شاخص‌های مهم اقتصادی کشور تحقق نیافت.

به گزارش شبکه ایران انتقاد از دولت دکتر احمدی‌نژاد از سوی مدیران دولت اصلاحات برای آنچه که عدم اجرای برنامه چهارم توسعه نامیده می‌شود، طی هفته‌های اخیر شدت یافته است. به همین منظور برای سنجش میزان پایبندی دولت اصلاحات به اهداف برنامه‌های توسعه، به ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه دوم توسعه (1374 تا 1378) که 3سال از 5سال اجرای آن در دولت خاتمی بوده، می‌پردازیم تا بتوان مقایسه درخوری با عملکرد برنامه چهارم که با دولت اول دکتر احمدی‌نژاد همزمان بود، به دست آورد.

بررسی چند شاخص اقتصادی مهم در برنامه دوم توسعه و مقایسه آن با اهداف مدنظر این برنامه نشانگر عدم تحقق اهداف این شاخص‌ها است. در برنامه دوم توسعه رشد اقتصادی هدف 1/5درصد بود که دولت خاتمی در نهایت به رشد 2/3درصدی نائل شد. این رقم بیانگر تحقق فقط 7/62درصدی هدف برنامه دوم توسعه از لحاظ شاخص رشد اقتصادی در دولت اصلاحات است. این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی 3سال اول برنامه چهارم توسعه 7/6درصد بوده است.

در برنامه دوم توسعه، دولت اصلاحات از لحاظ اشتغال‌زایی نیز نتوانسته اهداف مدنظر را محقق کند و در حالی که در برنامه، ایجاد سالانه 404هزار شغل پیش‌بینی شده بود، دولت اصلاحات فقط 263هزار شغل ایجاد کرد که تحقق 65درصدی اشتغال‌زایی در دولت اول خاتمی را نشان می‌دهد. رقم 263هزار شغل ایجادشده در دولت خاتمی در مقایسه با متوسط سالانه 725هزار شغل ایجادشده توسط دولت نهم طی 3سال اول برنامه چهارم توسعه به خوبی نشاندهنده تفاوت عملکرد دولت خاتمی با دولت دکتر احمدی‌نژاد است.

البته در برنامه چهارم توسعه، هدف اشتغال‌زایی 848هزار شغل مدنظر قرار گرفته بود که با وجود موفقیت چشمگیر دولت نهم نسبت به دولت‌های قبل در ایجاد اشتغال، اما از آنجا که اهداف برنامه چهارم بسیار بالا در نظر گرفته شده بود، دولت نتوانسته به این هدف برسد. در واقع، دولت نهم در مواردی همچون اشتغال‌زایی در حالی مورد انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نتوانسته اهداف برنامه را محقق کند که نسبت به دولت‌های قبل عملکرد به مرات بهتری داشته است.

دولت اول خاتمی در نرخ بیکاری نیز نتوانست اهداف برنامه را محقق سازد و در حالی که هدف برنامه دوم کاهش نرخ بیکاری به 6/12درصد بود، دولت اصلاحات نتوانست نرخ بیکاری را از 1/13درصد پایین‌تر بیاورد. جالب است که با وجود این عدم موفقیت، مدیران دولت خاتمی اکنون برای بیکاران دلسوزی می‌کند.

 

 

از سوی دیگر، در حالی که طبق برنامه دوم توسعه پیش‌بینی شده بود که نرخ تورم به 4/12درصدکاهش یابد، دولت خاتمی ناتوان از کاهش نرخ تورم بود و متوسط نرخ تورم در برنامه دوم به 6/25درصد رسید. این رقم نیز جالب توجه است که اکنون اصلاح‌طلبان از گرانی دم می‌زنند در حالی که نرخ بیکاری به حدود 10درصد کاهش پیدا کرده است. در مجموع، برنامه دوم توسعه که محصول عملکرد دولت خاتمی و البته هاشمی بوده از لحاظ رشد اقتصادی 7/62درصد، اشتغال‌زایی 1/65درصد، بیکاری 2/96درصد و تورم 4/48 به اهداف مدنظر نائل شده است. این عملکرد ضعیف در حالی رخ داده که خاتمی اخیرا از عدم تحقق اهداف برنامه چهارم ابراز نگرانی کرده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید