طرح خطرناک صهیونیستها برای قدس

طرح خطرناک صهیونیستها برای قدس
"عبدالرحمان عباد" با اشاره به این طرح خطرناک در زمینه تقسیم مسجد الاقصی، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی همچنین طرح تخریب 20 هزار واحد مسکونی را در قدس اشغالی در نظر گرفته است.
دبیرکل هیئت علما و مبلغان دینی قدس از طرح جدید گروه های صهیونیست افراطی در زمینه تقسیم مسجد الاقصی در ماه اکتبر 2010 (مهرماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه عکاظ، "عبدالرحمان عباد" با اشاره به این طرح خطرناک در زمینه تقسیم مسجد الاقصی، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی همچنین طرح تخریب 20 هزار واحد مسکونی را در قدس اشغالی در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه صهیونیستها این مسائل را در راستای سیاست یهودی سازی قدس و از بین بردن هویت اسلامی آن انجام می دهند، افزود: اشغالگران فلسطین همچنان علاوه بر تلاش برای از بین بردن هویت، میراث و تاریخ قدس شریف، در صدد مصادره اراضی و خانه های فلسطینیان در راستای شهرک سازی و یهودی سازی این منطقه هستند.

دبیرکل هیئت علما ومبلغان دینی قدس با اشاره اضافه کردن 150 مکان تاریخی، باستانی و دینی جهان اسلام به فهرست آثار باستانی یهودیان توسط رژیم صهیونیستی، این مسئله را تجاوز رژیم صهیونیستی علیه تاریخ دانست.

رژیم صهیونیستی در سال های پس از اشغال فلسطین همواره طرح هایی در زمینه یهودی سازی، اخراج فلسطینیان و تغییر بافت جمعیتی قدس اشغالی انجام داده است، اما به نظر می رسد در دوره کنونی و با افول هر چه بیشتر تشکیلات خودگردان و نقش اعراب در صحنه خاورمیانه بر شدت اقدامات خود افزوده است.
/ 0 نظر / 3 بازدید