هدف اتهام زنی به ایران منحرف کردن افکار از جنایات اسراییل است

هدف اتهام زنی به ایران منحرف کردن افکار از جنایات اسراییل است

 

"محمد صبیح" معاون دبیرکل "اتحادیه عرب" گفت: رژیم صهیونیستی می خواهد با مطرح کردن فعالیت های هسته ای ایران، جهان را سرگرم و افکار عمومی را از جنایات های خود منحرف کند.

به گزارش ایرنا، صبیح افزود: اعراب به خوبی اولویت ها را می دانند و اجازه نخواهند داد تا فلسطین که در مقدمه اولویت های اتحادیه عرب و جهان عرب قرار دارد، از هم پاشیده شود.

وی دستیابی به صلح با تل آویو را پیش از عقب نشینی رژیم صهیونیستی از سرزمین های عربی و فلسطین اشغالی و تشکیل دولت مستقل فلسطین با حاکمیت کامل و پایتختی قدس شریف، بعید دانست.

صبیح اظهار داشت: "مهم ترین موضوع بازپس گرفتن سرزمین های عربی اشغالی است و سخن رهبران تل آویو درباره ی صلح دربرابر اقتصاد، صلح در برابر صلح و تلاش های نتانیاهو برای برقراری صلح اقتصادی، همگی ناموفق خواهد بود."

وی گفت: تل آویو که هرگز در برقراری صلح جدی نبوده است همواره سعی دارد تا با مطرح کردن مسایل گوناگون، افکار عمومی را از تعهدات خود در برابر صلح، منحرف کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید