عزاداری بهاءالله مهاجرانی برای شیرین عبادی (خبر ویژه)

عزاداری بهاءالله مهاجرانی برای شیرین عبادی (خبر ویژه)

ابراز خشم و نگرانی محافل ضدانقلاب از پخش گزارش دادگاه شکایت شیرین عبادی علیه مدیرمسئول کیهان توسط شبکه چهار سیما ادامه دارد.
سایت وابسته به زوج سیاسی بهاء الله مهاجرانی و محسن کدیور که به ویژه سوابق حمایت از رویکردهای بهایی در عملکرد حلقه آنها دیده می شود، در اقدامی نه چندان عجیب به همسویی با عبادی پرداخت و نوشت: اقدام شبکه 4 در پخش دادگاه سابقه قبلی نداشت و عجیب بود. ظاهراً دادگاه برای رسیدگی به شکایت خانم عبادی از روزنامه کیهان تشکیل شده بود اما تنها چیزی که نشانی از آن نبود پاسخگویی آقای شریعتمداری از جایگاه متشاکی بود. ایشان بدون هیچ ملاحظه ای به ایراد اتهام به شاکی پرداختند و تعمداً همانند یک سخنرانی حرف می زدند. بارها شد که موضوعی مطرح و سخنان خانم عبادی نقل گردید و در انتها آقای شریعتمداری می گفت: «خب، مگر می شود که کسی صهیونیست نباشد و این گونه صحبت کند؟» در واقع استدلال ایشان این بود که اگر کسی از عوامل صهیونیسم باشد از دایره شمول شرع و قانون خارج می شود. از سوی دیگر برای اثبات ادعای خود مدرکی نداشتند جز نوع استنباط از فلان حرف یا بیانیه خانم عبادی. دفاعیات آقای شریعتمداری غیر از تأثیرگذاری بر دادگاه و هیئت منصفه، به گونه واضحی مخاطب خاص شبکه چهارم (قشر فرهیخته جامعه) را هدف گرفته بود تا شخصیت بانوی دریافت کننده جایزه نوبل را مخدوش سازد.
نکته جالب در واکنش جرس، دفاع ضمنی از ایدئولوژی ضدانسانی و جنایتکارانه صهیونیسم است که اساساً با ذات اشغال گری و جنایت و نسل کشی عجین شده اما سایت زیر نظر مهاجرانی و کدیور اصرار دارد از «عوامل صهیونیسم» جانبداری کند و حق و حقوقی برای عوامل صهیونیسم برشمارد. این نکته البته با عنایت به سفر چندی پیش مهاجرانی به آمریکا و حضور در نشست «انستیتو واشنگتن» (لابی صهیونیستی و نومحافظه کار) معنادارتر می شود.
حلقه جرس متشکل از عناصری نظیر سروش، کدیور و گنجی مکرراً از جدایی دین و سیاست (راهبرد استراتژیک بهائیت و حجتیه) دفاع کرده و حتی برخی اعضای آن کار را به انکار مهدویت و امام زمان (عج) و حتی انکار سندیت قرآن رساندند. عبادی نیز بارها به واسطه حمایت از عناصر بهایی، حمایت محافل ضدانقلاب را در غرب برانگیخته است.
دروغ پردازی مهاجرانی درباره دادگاه در حالی است که دهها میلیون نفر جریان دادگاه را مشاهده کرده و شاهد بوده اند که شریعتمداری برای تمامی آنچه درباره سابقه سیاه شیرین عبادی مطرح می کرد، اسناد مربوطه را نیز به نقل از شیرین عبادی و یا کمیته صلح نوبل ارائه می داد. و هرگز به استنباط خود تکیه نکرد.
عصبانیت گردانندگان ظاهری سایت جرس یعنی بهاءالله مهاجرانی، محسن کدیور، سروش، اکبر گنجی و غلامعلی بازرگان از دفاعیات مستند کیهان تعجب آور نیست و از افتخارات روزنامه کیهان تلقی می شود.

/ 0 نظر / 3 بازدید