اطلاعات جمع می کرد و به ما می داد اما جاسوس نبود!(خبر ویژه)

اطلاعات جمع می کرد و به ما می داد اما جاسوس نبود!(خبر ویژه)

رئیس سابق سازمان اطلاعات فرانسه تائید کرد کلوتید ریس تبعه دستگیر شده این کشور در آشوب های خیابانی سال گذشته ایران، با این سازمان اطلاعاتی همکاری داشته است.
پیرسرامی گفت رایس با سازمان اطلاعات فرانسه همکاری داشته و مطالبی راجع به دانشگاه ها در ایران جمع آوری کرده اما جاسوس محسوب نمی شود(!)
روزنامه فرانسوی لوموند هم با اشاره به خروج ریس از ایران و مراجعت به فرانسه نوشت: آیا کلوتید ریس با دستگاه های اطلاعاتی فرانسه همکاری داشت؟ یکی از مدیران پیشین سازمان امنیت فرانسه می گوید خانم ریس در تهران، اطلاعاتی را در باره سیاست داخلی و همچنین فعالیت های اتمی ایران، در اختیار مقامات امنیتی فرانسه قرار می داده است.
لوموند نوشت مقامات امنیتی رسمی سخنان مقام امنیتی سابق را تکذیب کردند اما آنچه به شکل موثق تایید شده، این است که کلوتید ریس، به واسطه پدرش در کمیساریای انرژی اتمی فرانسه کارآموزی می کرده و در این چارچوب، گزارشی نوشته بوده تحت عنوان: «سیاست ایران را در بحران اتمی چگونه باید دید؟»
شایان ذکر است تیرماه گذشته و پس از بازداشت کلوتید ریس، مقامات فرانسه مدعی شدند وی دختر دانشجوی جوانی بیش نیست. وی آن زمان در پوشش تهیه تز و دکترا در ایران به سر می برد و همزمان در دانشگاه اصفهان - شهری که نزدیک تاسیسات اتمی نطنز است- زبان فرانسه تدریس می کرد. او در جریان اغتشاشات خیابانی در تیرماه سال گذشته دستگیر شد. پدر وی (رمی ریس) از اعضای کمیساریای انرژی هسته ای فرانسه و مادر وی عضو ارتش این کشور است.
گفتنی است مقارن با آزادی مجید کاکاوند تبعه ایرانی از بازداشت مقامات فرانسوی و نیز صدور حکم آزادی یک تبعه ایرانی دیگر (علی وکیلی راد)، ریس از کشور خارج شد و به فرانسه بازگشت.

/ 0 نظر / 3 بازدید