ادعای مضحک العطیه درباره خلیج فارس

ادعای مضحک العطیه درباره خلیج فارس
دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با پافشاری بر این ادعای خود فارسی بودن خلیج همیشه فارس را مساله‌ای جدید عنوان کرد و مدعی شد:«کشورهای»! عربی از بیش سه هزار سال پیش در سواحل خلیج (فارس) حضور داشتند!!
عبدالرحمان بن‌حمد العطیه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در سخنانی مضحک، با زیر سوال بردن واقعیت‌های آشکار تاریخی که مورد تایید همه مراجع معتبر علمی دنیاست، مدعی شد:حضور فارس‌ها در اطراف خلیج (فارس) ‌تنها به دولت صفویه یعنی نزدیک به پنج قرن پیش بر می‌گردد!!

به گزارش ایسنا، العطیه در گفت‌وگو با روزنامه الحیات ـ چاپ لندن ـ با اتکا به همین نگاه وارونه و جعلی به تاریخ مدعی شد گفتن واژه خلیج فارس "خندیدن به تاریخ" است!!!

دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس با پافشاری بر این ادعای خود فارسی بودن خلیج همیشه فارس را مساله‌ای جدید عنوان کرد و مدعی شد:«کشورهای»! عربی از بیش سه هزار سال پیش در سواحل خلیج (فارس) حضور داشتند!!
/ 0 نظر / 3 بازدید