این یکی از سطل زباله به مراد خود رسید (خبر ویژه)

این یکی از سطل زباله به مراد خود رسید (خبر ویژه)

یک روزنامه نگار مدعی اصلاحات و مشاور موسوی خوئینی ها که در پروژه انتشار نامه جعلی در روزنامه سلام بر علیه طرح اصلاح قانون مطبوعات (16 تیر 78) ایفای نقش کرده بود، به جمع دوستان خود در رادیو فردا (ارگان رسمی سازمان سیا) پیوست.
«م-و» پس از خروج از کشور، در خدمت رادیو فردا قرار گرفته است. او همان کسی است که فاکس نامه جعلی منسوب به سعید امامی را در روزنامه سلام دریافت و با هماهنگی موسوی خوئینی ها (مدیر مسئول روزنامه) به چاپ سپرد.
سلام در تیتر یک خود با درج این نامه ادعا کرد «سعید امامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است.» همان ایام، مجلس پنجم در حال اصلاح قانون مطبوعات برای بستن راه نفوذ عناصر وابسته به رژیم طاغوت و بیگانگان بود و سلام با اقدام خائنانه خود کوشید این اقدام منطقی و اصلاحی را به یکی از متهمان قتل های زنجیره ای نسبت دهد. همین اقدام فریبکارانه سرآغاز التهاب و تشنج در کوی دانشگاه و تدارک آشوب خیابانی در فاصله 18 تا 23 تیر 78 شد.
این در حالی بود که وزیر اطلاعات دولت خاتمی طی مصاحبه ای تاکید کرد روزنامه سلام ضمن دستبرد به نامه محرمانه مشاوران وزیر اقدام به تحریف در دو حوزه «نویسنده» و «موضوع» نامه کرده است به این ترتیب که نامه نه متعلق به امامی بلکه متعلق به مشاوران وزیر بود، و موضوع آن نیز نه اصلاح قانون مطبوعات بلکه عام مسائل فرهنگی بوده است. وزیر اطلاعات همچنین تاکید کرد روزنامه سلام برای استفاده سیاسی و جناحی دست به سرقت و تحریف زده است.
به گزارش جهان، شب قبل از انتشار نامه وزارت اطلاعات در روزنامه سلام فردی که گفته شد طراح پشت پرده اصلاحات است، در تماسی تلفنی به «م-و» می گوید این نامه را چاپ کن و مدعی شو فکسی بوده و بعد هم آن را در سطل زباله بیانداز!
م-و پس از این اقدام از سوی تشکیلات مرد خاکستری با مبالغ میلیونی (25 میلیون تومان) مورد تشویق قرار گرفت و توانست منزل مسکونی خود را به محل جدیدی منتقل کند. همین ماجرا بود که باعث شد پس از سلام وی به زنجیره رسانه های زنجیره ای یاس نو، مشارکت، صبح امروز، بهار، و ... بپیوندد.
گفته می شود همسر وی نیز که از خبرنگاران روزنامه توقیف شده بهار بوده است در حال حاضر به خارج از کشور سفر کرده است

/ 0 نظر / 3 بازدید