تصویب قطعنامه با رشوه!

تصویب قطعنامه با رشوه!

مورخ صهیونیستی در تازه ترین کتاب خود فاش کرد که نمایندگان سازمان ملل از صهیونیست ها برای تصویب قطعنامه تقسیم فلسطین موسوم به قطعنامه 181 در 29 نوامبر سال 1947 رشوه دریافت کرده اند.
به گزارش خبرگزاری قدس، «بنی موریس» در این کتاب افشا کرد که قطعنامه شماره 181 سازمان ملل با موافقت 33 کشور عضو سازمان ملل، 55 درصد خاک فلسطین را به یهودیان اعطا و قدس را نیز شهری بین المللی توصیف کرد.
موریس اظهار داشت: در سال 1947 پیش از رای گیری در سازمان ملل، رهبران جنبش صهیونیسم می دانستند که اگر این قطعنامه تصویب نشود به معنای ضربه مهلکی بر پیکره صهیونیسم است و نتیجه گرفتند که دیپلماسی پاک راه به جایی نخواهد برد به همین دلیل تصمیم گرفتند که با اعمال فشار از یک سو و دادن رشوه به نمایندگان وقت سازمان ملل این قطعنامه را تصویب کنند.
این مورخ اسرائیلی در کتابش نوشت، اعتبارات مالی تاثیر بسیار زیادی بر همراهی نمایندگان سازمان ملل به ویژه نمایندگان کشورهای آمریکای جنوبی داشت و این نمایندگان مجموعا 75 هزار دلار در مقابل تائید این قطعنامه رشوه گرفتند.
موریس افزود، نماینده کاستاریکا فقط با دریافت 45 هزار دلار با تصویب این قطعنامه موافقت کرد و نماینده گواتمالا و دیگر کشورها هم به ازای دریافت مقادیری رشوه اقدام به تایید این قطعنامه کردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید