استراتژی فتنه در مجلس زنانه!

استراتژی فتنه در مجلس زنانه!

 

یکی ازنزدیکان کاندیدای شکست خورده اصلاح طلبان در انتخابات،استراتژی نهایی فتنه گران را ترسیم بازگو کرده است.

به گزارش«جوان آنلاین»، فرد مزبور طی جلسه ای در محفل زنانه با اشاره به تلاش های صحنه گردانان فتنه اخیر برای ادامه فعالیت های ساختار شکنانه خود تصریح کرده است: فعالیت ها و تلاش های ما در برابر حکومت نهایتا به دو راه منتهی می شود یا حکومت به خواست های ما تن می دهد یا این که در برابر ما می ایستد.

وی درادامه تصریح کرده است: اگرنظام تسلیم ما شد که برای خود آن ها بهتر است و اگر راه دوم را در پیش گرفت آن وقت کار برای خود آن ها سخت تر شده و تضمینی برای آرامش و امنیت آن داده نخواهد شد!.

گفتنی است این اظهارات در حالی صورت می گیرد که با ریزش هواداران و عیان شدن خط مماس با بیگانه جریان فتنه ،سران این جریان دچار آشفتگی شدیدی شده وبه بیان برخی مطالب برای جهت ایجاد روحیه در میان بقایای حامیان خود می باشند.از دیگر سو تهدید نظام می تواند نشانگر برخی برنامه های آن ها برای رسیدن به اهداف از پیش شکست خورده آنان نیز باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید