جناب بهاء الله وارد مافیای گلدکوئست شد (خبر ویژه)

جناب بهاء الله وارد مافیای گلدکوئست شد (خبر ویژه)

انهدام 410شرکت هرمی کلاهبردار که خون مردم را در شیشه گردانندگان خارجی این شبکه ها می کردند، با اعتراض عجیب یک شبکه ضدانقلاب مقیم انگلیس مواجه شد.
سایت جرس وابسته به بهاء الله مهاجرانی و محسن کدیور با اشاره به انهدام شرکت های هرمی یاد شده نوشت: «شبکه های اجتماعی» که میرحسین موسوی در بیانیه های خود بر آن انگشت تاکید گذاشته است، چنان برای دستگاه های امنیتی نظام جمهوری اسلامی خوفناک جلوه کرده که هر امکان و بستری را در همین چارچوب، مورد حمله و سرکوب قرار می دهد که مبادا چون مجالی در اختیار جنبش سبز قرار گیرد و عمل کند. ارتباطات دوستانه و کاری و روابط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که ذیل فعالیت های بعضاً انتفاعی شرکت های هرمی، میان اعضای رده پایین و بدنه این شرکت ها شکل می گیرد، مجالی برای تبادل نظرها و همچنین اقدام سیاسی است که با یورش پنجشنبه شب گذشته نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی، و بازداشت بیش از چهار هزار نفر، سرکوب شده این شبکه که خود را «اتاق فکر جنبش سبز در لندن» معرفی می کند هیچ توضیحی ارائه نکرد که با مافیای بین المللی اداره کننده شرکت های هرمی چه سر و سری دارد و چرا انهدام بازوهای این مافیای جهانی جرس را نگران کرده است؟ این در حالی است که زندگی شهروندان بی خبر و مالباخته بسیاری هم اکنون به اعتبار کلاهبرداری شرکت های یاد شده از هم پاشیده و شکایات آنها نزد محاکم قضایی مفتوح است. برخی از این شرکت ها در کنار کلاهبرداری مالی، به جنایت، آدم ربایی، سوءاستفاده های اخلاقی و... هم مبادرت کرده اند این آخرین سیاه بازی حلقه جرس پس از حمایت از سران بهائیت، تروریست های محارب و هم پیمانی علنی با گروهک های سابقاً مارکسیست و سلطنت طلبان است. ضمناً به آقای موسوی هم باید تبریک گفت که پس از تروریست و محارب از آب درآمدن «مردان خداجوی» مورد نظر وی، شبکه های اجتماعی مورد ادعای او نیز همان شبکه های مافیایی هرمی معرفی می شوند!
آلودگی های مالی و سوءاستفاده های فراوان مهاجرانی باعث شد که حتی صدای مهره های بدنام مثل نوری زاده هم دربیاید و در سایت گویانیوز از مال و املاکی که وی در لندن فراهم آورده بپرسد.
گفتنی است سرکردگان اصلی برخی از شرکت های گلدکوئیستی تبعه انگلیس هستند و بهاءالله مهاجرانی هم پناهندگی دولت انگلیس را اخذ کرده است.

/ 0 نظر / 3 بازدید