منوشه امیر: آقای موسوی چرا درجا می زنی؟! (خبر ویژه)

منوشه امیر: آقای موسوی چرا درجا می زنی؟! (خبر ویژه)


سران وطن فروش و خیانت کار فتنه طی هفته های اخیر وضعیت رقت باری پیدا کرده اند. به گونه ای که با سرزنش مداوم مدعیان سابق حمایت مواجهند. عناصر ضدانقلاب به طعنه می گویند که با دید و بازدید و بیانیه نمی شود با جمهوری اسلامی جنگید.
سایت صهیونیستی بالاترین وابسته به منوشه امیر در این باره می نویسد: آقایان موسوی و کروبی دیگر دور دید و بازدید تمام شد. دیگر زمان کلی گویی و بیانیه های مبهم به پایان رسیده. آقای موسوی چرا خیال می کنید با شما مذاکره می کنند یا کنار می آیند. مگر در 8سال دوره خاتمی با او کنار آمدند که حالا که در موضع قدرتند، کنار بیایند. به جای دید و بازدید با زندانیان آزادشده و دید و بازدید مجدد از آن ها که دوباره به زندان افتادند و آزاد شدند و بازهم دید و بازدید بیشتر و بیشتر، برنامه تهیه کنید. در این مدت شما مشغول دادن بیانیه های مبهم و خیلی کلی بودید. کار از دید و بازدید و غیره گذشته.
سایت خودنویس هم که توسط شماری از روزنامه نگاران فراری اداره می شود، با لحنی مشابه و با بیان اینکه موسوی می داند اگر تندتر از این رفتار کند، هزینه سنگین برایش در پی خواهد داشت تاکید کرد: موسوی فقط حرف زد و بیانیه داد و به دیدار زندانیان و خانواده هایشان رفت. هنوز هم همین کار را می کند چون کار دیگری از دستش ساخته نیست. چون می ترسد. آیا لازمه رهبری یک چنین شجاعت نیست؟ موسوی تا کی می خواهد ما را با بیانیه های رنگارنگ و شعارهای دهان پرکن که هیچ ضمانتی برای اجرا ندارند و حتی جمهوری اسلامی هم دیگر به آن اعتنا نمی کند، سرگرم سازد؟ او خیلی نکات را نمی داند یا تظاهر می کند که نمی داند. آیا باید نتیجه گرفت که وی مردی بود که زیاد نمی دانست.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید