تبلیغ دین جدید توسط فرقه سبز

تبلیغ دین جدید توسط فرقه سبز

 

رسالت:موسوی در دیدار با جمعی از اعضای نهضت آزادی به همراه عزت سحابی و حبیب الله پیمان گفت: جنبش سبز می تواند مسئولیت تبلیغ و ترویج قرائت رحمانی از دین را به دوش بکشد.

وی در مورد اینکه قرائت رحمانی از دین چیست گفت: قرائت رحمانی از دین قرائتی از دین است که واجد حداکثر مدارا نسبت به همه عقاید و دیدگاه ها است.

وی بدون اینکه نسبت این دین را با عقاید و دیدگاه های کفار، منافقین و ملحدین روشن کند گفت: شعارهایی که بر می گزینیم باید قدرت همراهی تمام جامعه را داشته باشد. باید انعطاف داشته باشیم روی یک شکل و شمایل از جنبش تصلب نداشته باشیم.

وی مسیر جنبش سبز را پر پیچ و خم و زمان بر توصیف کرد و گفت: باید روی حداقل ها توافق کرد. موسوی با این دیدار برای اولین بار روابط خود را با نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز آشکار کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید