بیانیه مشکلی ندارد، شما وارونه شده اید (خبر ویژه)

بیانیه مشکلی ندارد، شما وارونه شده اید (خبر ویژه)

زهرا رهنورد و میرحسین موسوی همسر وی بیانیه اخیر تهران را با قرارداد ترکمانچای و گلستان تشبیه کردند. براساس بیانیه اخیر که با حضور سران برزیل و ترکیه امضا شده، ایران تمایل خود را برای مبادله 1200کیلوگرم اورانیوم غنی شده با 120کیلوگرم اورانیوم 20درصدی در ترکیه اعلام کرده است.
موسوی و رهنورد در دیداری که به بهانه سالگرد فتح خرمشهر انجام گرفت ادعا کردند بیانیه تهران بدتر از قراردادهای ترکمانچای و گلستان است. موسوی خطاب به ملاقات کنندگان گفت «علی رغم کمک نظامی کشورهای منطقه به رژیم صدام و حمایت صریح آمریکا و شوروی از وی، ملت از این آزمایش بزرگ پیروز بیرون آمد». موسوی توضیح نداد که سران رژیم های استکباری و از جمله آمریکا و انگلیس و اسرائیل، امروز در مقابله با جمهوری اسلامی، به جای صدام معدوم از چه کسانی حمایت می کنند اما گفت «نتیجه این تصور که آمریکا آمده در عراق تا جلوی ظهور امام زمان(ع) را بگیرد همین وادادگی و قراردادهای ترکمانچای است که باید از آن بترسیم.»
زهرا رهنورد هم در این ملاقات گفت: بر تارک تمامیت ارضی ما فتح خرمشهر و آبادان می درخشد. وقتی بیشتر درخشش این پیروزی ها درک خواهد شد که آن را با برخی از توافقنامه های امروزی مقایسه کنیم. توافقنامه هایی که از قراردادهای ننگین ترکمانچای و گلستان بدتر است و آخرین نمونه اش همین معاهده هسته ای هفته گذشته است.
وی با یادآوری این که در زمان قاجار هم ما با این معاهدات روبه رو بودیم، گفت: فقط شاید فرق آن قراردادها با الان این باشد که قاجارها وقتی این شکست ها را خوردند شخصی مثل عباس میرزا بود که تمام دلایل شکست را احصا کرد و اقداماتی برای نوسازی کشور انجام داد.
رهنورد ادامه داد: شاید اگر حیات پربرکت امیرکبیر ادامه می یافت، نوسازی ای که در زمان عباس میرزا آغاز شد، خوب پیش می رفت و کار به اینجا نمی رسید که بعد از 200سال یک ترکمانچای دیگر امضا کنیم و آن را فتح الفتوح و فتح المبین بگوییم.
اظهارات وهم آلود و مغرضانه- و از سر تجاهل العارف- موسوی و رهنورد علیه بیانیه تهران در حالی است که هر دو آنها در برابر تعلیق مطلق همه فعالیت های غنی سازی و حتی مراحل قبل از آن در دولت خاتمی سکوت کردند و بعدها موسوی از انفعال های آن دوره به عنوان تدبیر و موفقیت یاد کرده بود. در مقابل امروز بیش از 7 هزار سانتریفیوژ در کشور به سرعت مشغول غنی سازی اورانیوم است و ایران همزمان تاسیسات غنی سازی را توسعه داده و ساخت 10مرکز جدید را هم آغاز کرده است. بیانیه تهران نیز که با خشم و عصبانیت شدید حامیان خارجی سران فتنه (آمریکا و انگلیس و اسرائیل و...) مواجه شد تایید و تضمین حق غنی سازی در ایران است.
حال باید پرسید اقدام دولت خاتمی که حتی اجازه نداشت 25سانتریفیوژ در حد آزمایشگاهی را نیز در ازای همه تعلیق ها و امتیازهای داده شده حفظ کند، قرارداد ترکمانچای و گلستان بود یا حفظ و توسعه غنی سازی تا مرز 7 هزار سانتریفیوژ؟!
گفتنی است کشورهای درمانده استکباری برای جبران شکست های حیثیتی خود در مقابل جمهوری اسلامی از منفی بافی و سیاه نمایی عناصر منافق بهره می گیرند. این عناصر همان گونه که قرآن کریم متذکر می شود، کارشان وارونه نمایی حقایق برای خالی کردن دل ها و ناامید کردن جبهه خودی است. نگاه وارونه به رویدادها یکی دیگر از عوارض دگرگونی شخصیتی در منافقین است.

/ 0 نظر / 3 بازدید