جاسوسی کنید، مجوز پناهندگی می‌دهیم

جاسوسی کنید، مجوز پناهندگی می‌دهیم

 

کشورانگلستان که در طول حوادث بعد از انتخابات نقش پررنگی را ایفاء کرده بود اخیرا اعطاء پناهندگی به اتباع ایرانی را مشروط به برخی همکاری های سیاسی کرده است.

جوان آنلاین نوشت؛ در شرایط این کشور برای اعطای پناهندگی آمده است:

پناهندگی شامل ایرانیانی می شود که :
1- دین خود را از اسلام به ویژه شیعه به ادیان دیگر تغییر داده باشند.
2- حاضر به همکاری اطلاعاتی و خبری علیه نظام باشند.
3- از طریق سازمان بین المللی یو . ان " UN " به این کشور معرفی می شوند، علاوه بر پرداخت هزینه های معمول زندگی شهریه دانشگاه نیز به آنان پرداخت می شود.
4- نوع دیگر پناهندگی، پناهندگی مشروط بوده که معمولا مدت آن دو سال و به صورت موقت می باشد.

/ 0 نظر / 3 بازدید