سنگ روی یخ! (خبر ویژه)

سنگ روی یخ! (خبر ویژه)

در حالی که جریان ضد انقلاب با همراهی و همکاری سران داخلی فتنه تبلیغات وسیعی برای ایجاد ناآرامی در روز کارگر راه انداخته بودند، تهران روز 11 اردیبهشت را در آرامش کامل- حتی آرام تر از روزهای عادی- گذراند.
گزارش های خبرنگاران کیهان حاکی از آن است که مردم تهران در این روز هیچ اعتنایی به درخواست های التماس گونه فتنه گران برای ایجاد تجمع و آشوب نکردند و محل هایی مانند خیابان کارگر که به عنوان محل تجمع مشخص شده بود ساعاتی کاملا آرام و عادی را گذراند.
آرامش بیش از حد تهران در روز 11 اردیبهشت چنان بود که برخی وبلاگ های نزدیک به جریان فتنه دیروز نوشتند اگر موسوی و کروبی این همه روی برگزاری تجمع تاکید نمی کردند شاید شهر تهران شلوغ تر از این می شد که بود!
مطابق اطلاعات موجود سران فتنه با ناامیدی از طبقه متوسط شهری اکنون درصدد سوءاستفاده از مشکلات طبقات محروم خصوصا کارگران زحمتکش و معلمان شریف هستند اما تاکنون جز بی اعتنایی توام با خشم واکنشی از جانب آنها ندیده اند.
شنیده های خبرنگار کیهان حاکی از آن است شب گذشته برخی از سران فتنه تصمیم گرفته اند به موسوی و کروبی پیغام بدهند، بیش از این اجازه نخواهند داد آنها کل جریان اصلاحات را سنگ روی یخ کنند.

/ 0 نظر / 3 بازدید