وکیل مدافع سیدمحمد خاتمی خواستار جلب شریعتمداری شد (خبر ویژه)


وکیل مدافع سیدمحمد خاتمی خواستار جلب شریعتمداری شد (خبر ویژه)

محمود علیزاده طباطبایی وکیل زنجیره ای افراطیون مدعی اصلاح طلبی ضمن انتشار اکاذیب مدعی شد مدیرمسئول کیهان از مراجعه برای پاسخگویی به شکایت محمدخاتمی و علیرضا بهشتی خودداری کرده است.
وی در گفتگو با ایلنا درخصوص شکایت از روزنامه کیهان به وکالت از سیدمحمد خاتمی و علیرضا بهشتی گفت: متاسفانه این پرونده هنوز منجر به صدور کیفرخواست نشده است و از دادستان تهران انتظار داریم که هرچه سریع تر درباره این پرونده تصمیم گیری کنند چرا که مدیرمسئول روزنامه کیهان تاکنون به بهانه های مختلف از حضور در بازپرسی امتناع کرده است به همین دلیل در آخرین مراجعه به شعبه بازپرسی نهم درخواست جلب حسین شریعتمداری را کردم.
این ادعا در حالی است که مدیرمسئول کیهان به خاطر شکایات متعدد و اغلب زنجیره ای که از یک کانون واحد مدیریت و اقامه می شود، ماه هاست ضمن مراجعه به شعب حقوقی، پاسخگوی اتهامات و شکایات مطرح شده است که چند مورد از آنها با دفاعیات مستند وی منجر به صدور رأی برائت به اتفاق آرا از جانب هیئت منصفه شد.
کیهان با وجود تاکید بر اینکه در چنین شکایاتی جای شاکی و متهم عوض شده، از این موضوع با خبر است که سران فتنه ده ها وکیل را اجیر کرده اند تا هم خیانت ها و جرائم انجام شده از سوی آنان را به اعتبار پیشدستی در شکایت بپوشانند، هم برای کیهان پرونده و سابقه بسازند، آنها می دانند که مدیرمسئول کیهان اسناد غیرقابل انکار و مستحکمی از خیانت فتنه گران در اختیار دارد بنابراین با پیش بینی تبرئه وی در پی آنند که از طریق رسانه ها و شبکه های زنجیره ای داخلی و خارجی چنین القا کنند که کیهان چون مصونیت- و نه سند و مدرک قاطع- دارد تبرئه شده است!
کیهان با وجود آگاهی از پشت صحنه ای چنین آلوده و منحط برای برخی شکایت های مغرضانه، از دادگاه های مذکور به عنوان فرصتی برای روشنگری افکارعمومی استقبال می کند و صد البته در این میان از فرصت طلبی وکلای «ویژه» هم بی خبر نیست!

/ 0 نظر / 3 بازدید