تمرکز روی نامزدی کروبی و موسوی آب در هاون کوبیدن بود (خبر ویژه)

تمرکز روی نامزدی کروبی و موسوی آب در هاون کوبیدن بود (خبر ویژه)

عضو -ظاهراً - مستعفی حزب مشارکت که چند ماه قبل از انتخابات سال گذشته برای تحریک کروبی به رادیکالیسم و تکمیل پروژه فتنه به ستاد وی پیوست، می گوید «تمرکز بر پیروزی نامزد مورد نظر، آب در هاون کوبیدن است». بهانه عباس عبدی در رد موضوعیت نامزدهایی چون کروبی و موسوی، نهادینه شدن انتخابات و رقابت سیاسی است و این در حالی است که جریان رادیکال، انتخابات را بستری برای رقابت سیاسی سالم و قانونمند بلکه بهانه برای ایجاد آشوب و براندازی می دید و با تقسیم کار سراغ مهره های منفعلی چون کروبی و موسوی است.
عبدی که عضو تیم کرباسچی، سحرخیز، جمیله کدیور، مهاجرانی و... در ستاد اصلی کروبی بود، در گفت وگو با سایت ضد انقلابی روزنت اظهار داشت: تمرکز روی پیروزی نامزد مورد نظر در جامعه ای که انتخابات و رقابت سیاسی نهادینه نشده، آب در هاون کوبیدن است و من نیز در انتخابات سال گذشته مطلقاً در این مسیر حرکت نکردم.
وی در ارزیابی عملکرد اصلاح طلبان و جنبش سبز از انتخابات تا امروز گفت: اشتباه اصلی آنها در یک تناقض رفتاری نهفته است. کلیدی ترین اشکال آنان این است که این سأال را چگونه پاسخ می دهند. آیا تقلب مأثر شده یا خیر؟ اگر خیر باید صریحاً اعلام کنند. اگر بلی، در این صورت باید بگویند که قبلاً می دانستند که انتخابات غیر دموکراتیک خواهد بود و تقلب می شود یا خیر؟ اگر نمی دانستند، در این صورت رفتارشان متناقض نیست، اما باید بگویند چرا چنین خطای تحلیلی مهمی را مرتکب شدند؟ و اگر می دانستند، باید پاسخ دهند که در این صورت چرا آگاهانه برای رسیدن به این نقطه (و نه انتخاب نامزد مورد نظرشان که به دلیل پیش بینی تقلب شدنی نبود) وارد این میدان شده اند؟ آیا باید از وضع موجود خوشحال باشند- که در این صورت باید از پیش اعلام می کردند که راهبرد اصلاح طلبانه را تغییر داده اند- و اگر از این وضع ناراضی هستند باید مسئولیت رسیدن به این نقطه را مشخص کنند.
وی با بیان اینکه «رادیکالیزه شدن جریان سبز که ناشی از خیابانی بودن و غیر قابل کنترل بودن بود، موجب شد بخش های مهمی از جنبش همراهی عملی را کاهش دهند یا متوقف کنند»، از خشونت کور در میان برها انتقاد کرد و گفت: طرح برخی شعارها نتایج خاص خود را هم در حکومت و هم در میان متحدین جنبش بر جای می گذارد، نمی توان نان چنین شعارهایی را خورد اما از چوب آن مصون بود. معنای پرهیز از خشونت فراتر از زدن و کشتن است. معنای پرهیز از خشونت با ادبیات و رفتارهای موجود بخشی از منتقدان هم خوانی ندارد.
عبدی همچنین گفته است جنبش سبز در چارچوب و روند گذشته نمی تواند رهبری مورد نظر را به واسطه کروبی و موسوی به دست آورد و گرچه آنها حضور دارند.
شایان ذکر است طیفی از افراطیون با جمع شدن دور کروبی، کوشیدند ضمن ترغیب وی به تحرکات تند، افراطی گری در فضای سیاسی را تشدید کنند و از این طریق امثال موسوی و خاتمی را نیز وادار به ورود چرخه معیوب و متصاعدکننده رادیکالیزم نمایند. افراطیون در واقع در این چرخه با تصور اینکه کار جمهوری اسلامی را تمام می کنند روی تأثیر تحریک کننده کروبی و موسوی نسبت به یکدیگر تا مرز انتحار سیاسی حساب کرده بودند.
گفتنی است عبدی در اوج قدرت اصلاح طلبان (سال 77) در پاریس، با باری روزن جاسوس سابق آمریکا در تهران دیدار و گفت وگو کرد و سپس به واسطه یک مأسسه نظرسازی این ارتباطات را گسترش داد و سرانجام سر از تئوری های خروج از حاکمیت، عبور از قانون اساسی و عبور از خاتمی در آورد تا آنجا که خاتمی اظهارات وی درباره تغییر قانون اساسی را خیانت توصیف کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید