بانک های «آدمکش»!

بانک های «آدمکش»!

هیچ می دانید که بانک ها پیوسته در تولید انواع سلاح خوشه ای سرمایه گذاری کرده و همچنان هم به این کار «سودآور» ادامه می دهند!
در واقع، آن طور که دو سازمان غیردولتی «نت ورک ولاندرن» و «آی کی وی پاکس کریستی» گزارش می کنند، 146 نهاد مالی از 15 کشور دنیا به میزان 5/31 میلیارد یورو در تولید سلاح های خوشه ای سرمایه گذاری کرده اند، و این سرمایه گذاری ها هم از طرف کشورهایی انجام گرفته که در سال 2008 پیمان منع تولید سلاح های خوشه ای را در «اسلو» امضا کرده اند! به عبارت دیگر، نهادهای مالی متعدد و بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری و یا بازنشستگی مختلف به میزان 43 میلیارد دلار سرمایه خود را در شرکت های تولیدکننده سلاح خوشه ای به کار انداخته اند. این سلاح ها که از جمله شامل انواع راکت و مین های ضدنفر هم می شود، این ویژگی را دارند که حاوی چندین بمب هستند و اجازه می دهند منطقه ای وسیع با حداقل مهمات به انفجار کشیده شود! حالا، این گزارش به خصوص به این خاطر شوک آور است که کنوانسیون سال 2008 «اسلو» که 94 کشور از جمله مهمترین کشورهای اروپایی آن را امضا کرده اند، استفاده، تولید، ذخیره و انتقال سلاح های خوشه ای را ممنوع کرده است! کشورهای خریدار هم اغلب مثل سودان تحریم تسلیحاتی می شوند، با این حال این هم جلودار کارخانجات برای فروش سلاح هایشان، و سرمایه داران برای سرمایه گذاری در این بخش پرمنفعت، نیست! در بین این جور بانک ها هم، مثلا «ب ان پ- پاری با- فورتیس» به میزان 730 میلیون یورو، «سیتی بانک» 417 میلیون یورو و «دویچه بانک» 293 میلیون یورو در حدود 8 شرکت از جمله آمریکایی (مثل «لاکهیدمارتین» و «تکسترون») سرمایه گذاری کرده و در صدر جدول قرار دارند!

/ 0 نظر / 3 بازدید