* سایت حامی موسوی در معرض ورشکستگی

* سایت حامی موسوی در معرض ورشکستگی
سایت جرس تهدید کرد حامیان حساب مالی داخلی و خارجی خود را افشا خواهد کرد.
سایت ضدانقلابی جرس که با مدیریت و همفکری عناصر بد سابقه ای مانند محسن سازگارا محکوم فراری، مهاجرانی و محسن کدیور و.... بر علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، اخیراً و بویژه پس از راهپیمایی گسترده22 بهمن که آخرین میخ را بر تابوت فتنه گران پس از انتخابات زد دچار مشکل مالی شده و حامیان ضد انقلاب داخلی و اربابان خارجی که دیگر امیدی به تحرکات ضد انقلاب داخلی در قالب جنبش سبز ندارند دیگر حاضر به کمک مالی به سایت جرس نیستند.
سایت جرس و مدیران ورشکسته آن اخیرا مذاکراتی با حامیان آمریکایی خود داشته و از اینکه دیگر کمک های مالی سابق را به این سایت نمی‌کنند گله کرده است.
همچنین سازگارا با برخی حامیان مالی داخل کشور تماس گرفته و تهدید کرده که اگر سریعاً پول‌های بی‌زبان را بدون حساب و کتاب به او نرسانند وی ناگزیر خواهد شد در آخرین روز حیات سایت به افشای حامیان مالی داخلی و خارجی پرداخته و مسئولیت تعطیلی این سایت را به آنها نسبت دهد.
گفتنی است سایت جرس از حامیان اصلی موسوی و جنبش سبز بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید