موسوی همه چیز خود را باخت (خبر ویژه)

موسوی همه چیز خود را باخت (خبر ویژه)

یک پایگاه اینترنتی وابسته به شماری از عناصر زنجیره ای و متواری، سران به بن بست رسیده و تاریخ مصرف گذشته فتنه را مورد عتاب و تمسخر قرار داد.
سایت «خودنویس» که شماری از عناصر بشدت رادیکال و سرخورده ضد انقلاب را شامل می شود ضمن تحلیلی مدعی شد «برنده حوادث پس از انتخابات کسانی بودند که می خواستند قداست جمهوری اسلامی را بشکنند آیا موسوی این را می خواست؟»
خودنویس سپس به سران فتنه پرداخت و نوشت: «در مناظره تلویزیونی کروبی از موسوی پرسید اگر شرایط سخت شود، می مانی؟ و موسوی در برابر میلیون ها بیننده اجبارا گفت آری. در این جریانات آیا کسی جز موسوی رودست خورد؟ او به چه نتیجه ای رسید و کسانی که خواهان از بین رفتن همه چیز حکومت بودند به چه نتیجه ای رسیدند؟ اکنون برای او چه چیز باقی مانده؟ روز 11 اردیبهشت، هیچ کارگری به مقابل وزارت کار نیامد و روز 12 اردیبهشت هم هیچ معلمی به خیابان نیامد. در بین سبزها چه کسی باقی مانده است؟ آیا در سالگرد انتخابات کسی به خیابان می آید؟ شاید معدودی سبزاللهی و دیگر هیچ. آیا موسوی نیست که رودست خورده است؟

/ 0 نظر / 5 بازدید