آمار خودکشی در آمریکا؛ هر روز 90 نفر!

آمار خودکشی در آمریکا؛ هر روز 90 نفر!

 

سایت شبهه: هر چند واژه‌ی «امید به زندگی» را در برآورد میانگین سن مرگ و میر به کار می‌برند و به عنوان مثال اگر متوسط سن مرگ در یک کشور از 60 به 70 سال ارتقا یابد می‌گویند: امید به زندگی در آن کشور 10 سال افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد که واژه‌ی «امکان زندگی» برای این معنا رساتر باشد و رشد صعودی و نزولی به «امید به زندگی» را باید در امید یا ناامیدی به آینده، نشاط یا افسردگی و میزان خوددکشی در یک جامعه جستجو نمود.

آمار رسمی منتشره از سوی «انجمن خودکشی آمریکا» (American Association of Suicidology) در واشنگتن، نشان می‌دهد که نه تنها امید به زندگی و آینده هر روز کاهش می‌یابد، بلکه خودکشی در میان سالخوردگان نیز افزایش بیشتری نشان می‌دهد. بر اساس گزارش این مرکز:

1- آخرین آمار ملی خودکشی که در سال 2005 منتشر گردید، در آمریکا تعداد 32.637 نفر خودکشی کردند. بر اساس این آمار در هر روز 4/89 نفر و در هر 1/16 دقیقه یک نفر در آمریکا خودکشی می‌کند و رقم خودکشی در این کشور به 11 نفر در هر یکصد هزار نفر رسیده است.

2- در میان علل مرگ (سکته، سرطان، تصادف، قتل و ...) خودکشی در آمریکا یازدهمین رتبه را به خود اختصاص داده است.

3- بهترین شیوه برای دستیابی به پایداری نرخ خودکشی در آمریکا، بررسی روند آن طی سال‌های متمادی است. آمار نشان می‌دهد که از سال 1990 به بعد، نرخ خودکشی بین 7/10 تا 4/12 نفر در هر صدهزار نفر می‌باشد.

4- آمریکا در رتبه‌ی هشتم از ده کشور برتر در آمار خودکشی قرار گرفته است.

5- در حالی که نرخ اقدام به خودکشی در میان زنان سه برابر مردان است، میزان خودکشی محقق شده‌ی مردان، چهار برابر زنان می‌باشد.

6- رشد نرخ خودکشی سالمندان نزدیک به 50٪ بیشتر از نرخ کل سنین مختلف در کشور است.

7- نرخ خودکشی جوانان بین 15 تا 24 سال نسبت به سال‌های بین 1950 تا 1970، بیش از 200٪ رشد داشته است. نرخ خودکشی جوانان از اواخر دهه‌ی 1970 تا اواسط 1990 ثابت ماند و پس از آن اندکی کاهش یافت.

8- در میان جوانان بین 15 تا 24 سال آمریکایی، نرخ خودکشی سومین رتبه در علل مرگ را به خود اختصاص داده است و البته حوادث و سپس قتل، رتبه‌های اول و دوم را به خود اختصاص داده‌اند.

9- استفاده از اسلحه‌ی گرم بیشترین رتبه را در میان ابزار خودکشی به خود اختصاص داده است. چنان چه در میان خودکشی‌های محقق شده 1/52٪ از اسلحه‌ی گرم استفاده شده است. و در میان خودکشی مردان 58٪ از سلاح گرم و 42٪ از روش‌های دیگر استفاده شده است. اما در میان زنان 33٪ از سلاح گرم و 67٪ از روش‌های دیگر استفاده شده است.

10- شایع‌ترین روش خودکشی در میان زنان مسمومیت (دارو) می‌باشد. البته در سال 2001 استفاده از سلاح گرم از سایر روش‌ها پیشی گرفته است.

11-سفید پوستان آمریکایی بیشرین رقم خودکشی (3/12 نفر در هر صد هزار نفر) را به خود اختصاص دادند و رقم سیاه‌ پوستان (1/5 نفر در هر صد هزار نفر) از نصف آنان نیز کمتر است.

12- بر اساس نقل قول‌ها میزان خودکشی آمریکایی‌ها در زمان جنگ کاهش یافت، اما در دوره‌ی «بحران اقتصادی» به مراتب افزایش یافته است.

13- نرخ خودکشی در میان افراد مطلقه به مراتب بیشتر از متأهلین و بیوه‌ها می‌باشد.

14- طبق آمار از هر 25 اقدام به خودکشی، یک مورد از آنها محقق گردیده است.

این گزارش می‌افزاید رابطه‌ی بسیار مستقیمی بین افسردگی – مصرف الکل و رفتارهای اجتماعی با افزایش میزان خودکشی وجود دارد، تا آنجا که بین 50٪ تا 70٪ خودکشی‌ها مربوط به افراد فوق بوده است.

x-shobhe: رقم 32.637 خودکشی و نسبت 11 نفر در هر یکصد هزار نفر، با توجه به تحقق خودکشی به دست آمده است. لذا اگر رقم موفقیت هر 25 اقدام کننده یک نفر مورد محاسبه قرار گیرد، تعداد و نسبت اقدام کنندگان به خودکشی و نرخ آن در هر روز یا هر دقیقه به مراتب بیشتر می‌شود.

جالب آن که میزان و رقم خودکشی در دوره‌ی بحران اقتصادی به مراتب بیشتر از دوران جنگ می‌باشد که این امر دو علت عمده دارد:

الف – آمریکایی‌ها بیشتر نظامیان را درگیر با جنگ می‌دادند و اضطراب ناشی از جنگ به همگان منتقل نشده است.

ب – با توجه به «دنیاگرایی» به اصطلاح ماتریالیستی، بحران اقتصادی برای آنان به مراتب ناامید کننده‌تر از جنگ است.

این آمار بیان‌گر سطح بینش و فرهنگ مردم آمریکا در این زمینه و وضعیت «امید به زندگی» مردم آمریکاست. آمریکایی که به جهانیان بهشت امنیت، رفاه، نشاط و امید معرفی می‌شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید