وطن فروشی فرصت طلبان سبز (خبر ویژه)

وطن فروشی فرصت طلبان سبز (خبر ویژه)

سایت روز آنلاین در مقاله ای با عنوان «ساعت اتمی و ساعت دموکراسی»، تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را برای فتنه سبز یک فرصت خواند.
«س . قاسمی نژاد» در مقاله خود، در این باره نوشت؛ «در چنین فضایی به جای آنکه دون کیشوت وار به مقابله با تحریم ها بپردازیم بهتر است از فرصتهایی که تحریم ها پیش پای جنبش سبز می نهند استفاده کنیم تا با پیروزی جنبش، سیاست های کنونی تغییر کند. پیوستن به کمپین روضه خوانی مداوم درباره مضرات تحریم در حالیکه اروپا و آمریکا تصمیم خود را گرفته اند دردی از ما دوا نمی کند.»
وی که از رفقای گروهک غیرقانونی ادوار تحکیم است با سیاه نمایی و تکرار ادعاهای صهیونیست ها علیه برنامه هسته ای کشورمان ادامه می دهد؛ «... انتخاب جامعه جهانی در نهایت میان پذیرش ایران اتمی یا حمله نظامی به ایران، می بایست صورت بگیرد. پذیرش ایران اتمی تنها به معنای پذیرش خطر حمله اتمی ایران به دیگران نیست، خطر اصلی تر این است که ایران اتمی با برگ سلاح اتمی، در دخالت در منطقه خاورمیانه دست بازتری خواهد داشت؛ منطقه ای که هم اکنون نیز با دخالت های ایران نا آرام است. پذیرش ایران اتمی به معنای پذیرش نقش پر رنگتر ایران در تحولات سیاسی منطقه خاورمیانه است که چشم انداز روی کارآمدن دولت های نزدیک به ایران در بسیاری از کشورهای منطقه را پیش رو خواهد گذاشت. در عرصه داخلی پذیرش ایران اتمی منجر به این خواهد شد که ایران در اولین مذاکره، خواهان مسدود کردن مجاری اطلاع رسانی به مردم ایران که با کمک جامعه جهانی برقرار است شود، خواهان قطع فشار بر سر پرونده حقوق بشر شود و یقیناً وقتی جامعه جهانی ایران اتمی را پذیرفته باشد، در این زمینه ها که همواره در درجه چندم اهمیت هستند، چندان سخت گیری نخواهد داشت.»
گفتنی است برخی ایرانیان وطن فروش در مورد تحریم و ایجاد فشار علیه ایران، گوی سبقت را از آمریکایی ها و اسرائیلی ها هم ربوده اند.

/ 0 نظر / 3 بازدید