آیا وصیت مرحوم پدر را فراموش کرده است؟ (خبر ویژه)

آیا وصیت مرحوم پدر را فراموش کرده است؟ (خبر ویژه)

استمرار روابط سیدحسن خمینی با سران فتنه در تناقض با وصیت حاج سیداحمد خمینی(ره) است. سیدحسن و برادرش سیدیاسر اخیراً به بهانه مراسم عروسی فرزند دبیرکل مشارکت، با موسوی و کروبی و خاتمی و برخی دیگر از دست اندرکاران فتنه همراه شدند و دور یک میز نشستند. تصاویر منتشره از صمیمیت سیدحسن با سران فتنه حکایت می کند.
در واکنش به این رویداد، سایت جهان نیوز، بخش هایی از وصیت نامه پدرانه و هشدارآمیز مرحوم حاج سیداحمد خمینی خطاب به سیدحسن را منتشر کرد که در آن آمده است: «به حسن و برادرانش این توصیه را می نمایم که همیشه سعی کنند در خط رهبری حرکت کنند و از آن منحرف نشوند که خیر دنیا و آخرت در آن است و بدانند که ایشان موفقیت اسلام و نظام و کشور را می خواهند. هرگز گرفتار تحلیل های گوناگون نشوند که دشمن در کمین است... امروز باید در کنار نظاممان پشت سر رهبری قرار بگیریم. رهبر ما شاگرد امام است. هیچکس حق شکستن حریم رهبری را ندارد. حرمت رهبری نظام اسلامی، از اصول خدشه ناپذیر انقلاب اسلامی ماست. همه باید به دستورات رهبری عمل کنند.»
در ادامه وصیت حاج سیداحمد خمینی آمده است: «ما امروز موظف هستیم پشت سر مقام رهبری حضرت آیت الله خامنه ای حرکت کنیم. هرچه ایشان گفت، گوش کنیم. اگر روزی حرکت ما با حرکت ولی نخواند، بدانید که نقص از ماست. همانطور که نگذاشتید امام احساس تنهایی کند. اطاعت از خامنه ای، اطاعت از امام است. هر کس منکر این معنا شود، مطمئن باشید در خط امام نیست و هر کس بگوید که اطاعت از امام غیر از اطاعت از حضرت آیت الله خامنه ای است در خط آمریکاست. من بعد از رحلت امام،با خدا و امام عهد کرده ام که کوچکترین قدمی را علیه رهبری و برخلاف رهبری و حتی برخلاف میل رهبری برندارم و اگر شما مردم هم چنین پیمانی را تجدید کنید، مطمئن باشید که ما در تمام زمینه ها بر آمریکا پیروز می شویم.»
یادآوری این وصیت نامه از آن جهت حائز اهمیت مضاعف است که سران و رسانه های فتنه گر می کوشند با سوءاستفاده از سیدحسن، نوه حضرت امام خمینی، آرمان های سترگ آن حضرت به ویژه ولایت فقیه، جمهوری اسلامی و قانون اساسی را دور بزنند و این همان خطی است که گروهک های ضدانقلاب و جبهه استکبار هم آن را دنبال می کنند.
شایان ذکر است سایت صهیونیستی بالاترین 22اسفند سال گذشته به خاطر همراهی برخی افراد منسوب به بیت حضرت امام با سران فتنه و آشوب، در این افراد طمع کرده و خواسته بود که به تخطئه سیره عملی حضرت امام بپردازد. «بالاترین» آن روز با اسم بردن امثال زهرا اشراقی (همسر رضا خاتمی) و یکی دو نفر دیگر نوشت: «مدتی است این افراد از جنبش سبز حمایت می کنند. دیدارهای آنان با سران سبز و زندانیان آزاد شده حاکی از همبستگی است اما جناب آقای حسن خمینی، یاسر خمینی و خانم زهرا اشراقی! تا دیر نشده آغازگر حرکت باشید، شاید دیکتاتوری در ایران پایان پذیرد. از بزرگ خاندانتان شروع کنید و با نقد افکار خمینی، این تابوی دیرینه را بشکنید؛ اشتباهات سیاست داخلی، خارجی، اعدام دگراندیشان] بخوانید عناصر تروریست[. جناب سیدحسن خمینی نقد پدربزرگ و پدرتان احمد خمینی آسان نیست. اکنون بهترین زمان است. زمان را از دست ندهید و نامتان را جاودانه کنید»!

/ 0 نظر / 3 بازدید