تلاش ناکام برای تحریف اندیشه های شهید آوینی (خبر ویژه)

تلاش ناکام برای تحریف اندیشه های شهید آوینی (خبر ویژه)

تلاش انجمن دانشگاه تهران برای تحریف اندیشه و مصادره شهید آوینی با هوشیاری دانشجویان حاضر در این مراسم ناکام ماند.
این مراسم با عنوان بزرگداشت شهید آوینی در دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد، اما رفتار برخی از برگزارکنندگان برنامه که از طیف دانشجویان هوادار حزب مشارکت و اصلاح طلبان بودند، خیلی زود اهداف آن ها را نمایان ساخت. به طوری که مجری مراسم در اقدامی عجیب سعی در تشبیه و نزدیک سازی آوینی به برخی از فتنه گران و حتی فعالان ضدانقلاب و مزدور غرب و جدا معرفی کردن آن هنرمند شهید از انقلاب و نیروهای وفادار به ارزش ها نمود!
اما اقدام دانشجویان با توزیع نامه سرگشاده شهید آوینی به محمد خاتمی با عنوان «تجدد یا تحجر؟»، که در آن سیاست های سازشکارانه و غربگرایانه خاتمی در دوره تصدی بر وزارت ارشاد مورد انتقاد قرار گرفته بود، باعث ناکامی برگزارکنندگان این جلسه شد. انتشار این نوشته آوینی در جلسه با واکنش منفی اعضای انجمن غیرقانونی دانشگاه مواجه شد و آن ها نه تنها نامه شهید آوینی را تحمل نکردند که اقدام به ترک جلسه ای نمودند که خودشان متولی آن بودند. گفتنی است، در سال های اخیر، برخی از جریانات سیاسی و شبه فرهنگی غربگرا و مدافع لیبرال سرمایه داری، سعی در ارائه چهره ای تحریف شده در راستای منافع خودشان از شهید آوینی را دارند که در دسترس بودن آثار، گفتار و نوشته های آن شهید تلاش های آن ها را ناکام گذاشته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید