کیهان پاشنه آشیل شیرین عبادی را نشانه رفت (خبر ویژه)

کیهان پاشنه آشیل شیرین عبادی را نشانه رفت (خبر ویژه)

پخش دادگاه شکایت شیرین عبادی علیه مدیر مسئول کیهان از سوی صداوسیما و دفاعیات مستند و روشنگر حسین شریعتمداری باعث عصبانیت عبادی شد.
این در حالی است که عبادی در سناریوی تدارک شده از سوی حامیان استکبار و صهیونیستی خود قصد داشت با استخدام چند وکیل ضمن مظلوم نمایی، برای کیهان حاشیه سازی کند اما ظاهرا پخش گزارش همان دادگاه توسط شبکه چهار سیما برای طراحان سناریوی مذکور گران تمام شده است.
عبادی پخش دادگاه از سوی سیما را یکسویه و خلاف قوانین توصیف کرد بی آن که اذعان کند وکلای وی در تهمت پراکنی و شانتاژ حین دادگاه چیزی کم نگذاشته بودند. عبادی در گفت وگو با سایت جرس، بارها با طرح اتهامات و به خیال خود برای ترور شخصیت، از شریعتمداری به عنوان «بازجوی کهنه کار که سابقه بازجویی از آزادیخواهان را در پرونده خود دارد» و «حقوق بالایی از منابع دولتی دریافت می کند» و «جعل مدرک کرده» یاد نمود. این در حالی است که حسین شریعتمداری بارها اعلام کرده، از ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی بی بهره مانده است. و البته ناگفته نماند عبادی تلاش می کند عناصر ضدانقلاب و جاسوسان و محاربان بازداشت شده را «آزادیخواه» معرفی کند.
عبادی با وجود ابراز علنی جان نثاری برای دربار پهلوی و اوباش خواندن ملت انقلابی، ادعا کرد در آن رژیم پیگیر حقوق بشر و حقوق زندانیان بوده است! که این هم نوعی فرار به جلو و تلاش برای جعل سابقه مبارزاتی برای خویش در رژیمی است که به آن- ولو به قیمت نقض حقوق ملت- خدمت می کرده است.
اقدام ابتکاری صداوسیما در پخش گزارش دادگاه، با شوک، عصبانیت و اعتراض محافل ضدانقلاب مواجه شده که تصور نمی کردند سناریوی تهاجم به نظام در پوشش تهاجم به کیهان با تهاجم سنگین تر و روشنگر مدیر مسئول کیهان مواجه شود. برخی از این طیف ها عبادی را به خاطر ندانم کاری و دادن تریبون تازه به کیهان برای بیان بخشی از ناگفته ها درباره جریان های ضدانقلاب سرزنش می کنند.
گفتنی است در جلسه دادگاه یکی از 4 وکیل مدافع شیرین عبادی با اعتراض به دفاعیات مدیرمسئول کیهان این دفاعیات را فاقد اعتبار دانسته بود و شریعتمداری در پاسخ به وی گفت؛ اسنادی که من ارائه می کنم برگرفته و به نقل از اظهارات خانم شیرین عبادی است، بنابراین دفاعیات من در حقیقت، گزارش کار موکل شماست که شما از ابراز آن برای مردم خودداری کرده اید و پرسیده بود؛ یعنی شما موکل خود را هم قبول ندارید که گزارش کار او را فاقد اعتبار می دانید؟! اگر چنین است، چرا وکالت او را پذیرفته اید؟!
اعتراض شیرین عبادی به پخش یکسویه دفاعیات شریعتمداری از شبکه 4 سیمای جمهوری اسلامی در حالی است که مدیر مسئول کیهان نه فقط متن شکایت های متعدد شیرین عبادی را در دفاعیات خود آورده بود، بلکه وکلای مدافع ایشان اعتراض داشتند که دفاعیات کیهان فراتر از موارد شکایت موکل آنهاست، بنابراین پخش دفاعیات شریعتمداری نه فقط همراه با قرائت متن شکوائیه شیرین عبادی بوده است، بلکه وکلای مدافع وی نیز بارها اظهارات مدیر مسئول کیهان را قطع کرده و مطالبی افزون بر موارد شکوائیه را مطرح کرده بودند. ضمن آن که ممنوعیت پخش جریان دادگاه به خاطر حفظ حقوق متهم است که قبل از اثبات جرم و قطعی شدن حکم مورد اتهام قرار نگیرد و حال آن که در دادگاه یاد شده، مدیر مسئول کیهان به عنوان متهم احضار شده بود بنابراین رضایت وی برای پخش کافی بوده است.
شایان ذکر است که برخی از محافل و گروه های اپوزیسیون در خارج از کشور و جریانات همسو با شیرین عبادی در داخل کشور، اظهار داشته اند تصور ما این بود که مدیر مسئول کیهان در دادگاه به مخالفت های شیرین عبادی با احکام اسلامی اشاره می کند که عبادی نیز بارها به آن اشاره کرده بود ولی شریعتمداری به نمونه هایی از تلاش شیرین عبادی برای تحریم ایران و ترغیب آمریکا و اروپا به مقابله با فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی اشاره کرد که از نگاه تمامی ملت، نوعی خیانت و یا به قول شریعتمداری وطن فروشی تلقی می شود و جایی برای دفاع علنی از شیرین عبادی باقی نمی گذارد. کیهان پاشنه آشیل عبادی را نشانه رفت.

/ 0 نظر / 3 بازدید