کور کردن چشم اسیران فلسطینی جنایت تازه صهیونیست ها

کور کردن چشم اسیران فلسطینی جنایت تازه صهیونیست ها

نظامیان صهیونیستی دیروز چشم یک فرمانده ارشد عضو حماس را از حدقه درآوردند. امروز همان طور که در عکس مشاهده می کنید، چشم اسیران فلسطینی را با اسپری کور می کنند. این تازه ترین جنایت اسرائیلی هاست که در پرونده جنایات آنها ثبت شده است. پرسش این است که چرا محافل حقوق بشر جهان چشمان خود را به روی این جنایات بسته اند؟
در شرایطی که هر روز بر پرونده جنایات اسرائیل اضافه می شود، دادگاه رژیم صهیونیستی دو نوجوان 14 و 15 ساله را به اتهام پرتاب سنگ محاکمه می کند.
جنگ 33 روزه لبنان، جنگ 22 روزه در غزه، دیر یاسین، قانا و صدها پرونده جنایت دیگر در کارنامه رژیم صهیونیستی وجود دارد آیا سران اسرائیل به خاطر این جنایات هولناک نباید محاکمه شوند؟ آیا پرتاب سنگ به روی نظامیان مسلح اسرائیلی که به روی نوجوانان گلوله جنگی شلیک می کنند، جرم است؟ بی شک همین نوجوانان کم سن و سال خواب را بر سران اسرائیل حرام خواهند کرد و سرانجام سرزمین مادری خود را از چنگال غاصبان آزاد خواهند کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید