این قدر تیزهوشیم که نگو داریم سمنو می پزیم (خبر ویژه)

این قدر تیزهوشیم که نگو داریم سمنو می پزیم (خبر ویژه)

یک عضو گروهک ملی- مذهبی برای بازسازی روحیه از دست رفته آشوبگران مدعی شد جنبش مانند پختن سمنو است و به این زودی جواب نمی دهد.
تقی رحمانی در گفت وگو با رادیو زمانه اظهار داشت: جنبش سبز جنبشی نیست که بخواهد امروز و فردا جواب بدهد بلکه مثل پختن سمنو است. وی درباره روزمرگی فتنه گران گفت: نگاه های زود و سریع جواب نداده است.
با وجود رفتار خشونت آمیز، ساختارشکنانه و البته هیجان زده فتنه گران تا همین اواخر، رحمانی مدعی شد جنبش به مرزبندی قاطع و تند با حاکمیت نرسیده و یکباره خواستار سرنگونی نشده که این از تیزهوشی آن است(!) و البته این که به اصل سرنگونی اعتقاد داشته باشد یا نداشته باشد مسئله دیگری است. در 22 بهمن 1360، حکومت تمام مخالفین را حذف کرد و من خودم آن زمان در زندان بودم و تجربه تلخی از آن دوران دارم. امروز این جنبش سلامت خود را حفظ کرده ولی به مشکل افتاده است. مثلاً جبهه تشکیل نداده، حزب تشکیل نداده چون آینده مشخصی نداشت و احزاب به جان هم می افتادند و مشکل ایجاد می کردند. همه گیر نیست. چند ایراد هم به جنبش وارد است؛ نداشتن افق، نداشتن چشم انداز مناسب و نداشتن منشور.
وی توضیح نداد که پس فتنه سبز غیر از نداری ها، چه چیز را دارد و البته باید به حضرات توصیه کرد به جای سمنو پختن که بوی ته گرفتن آن مدت هاست بلند شده، برای «تیزهوشی» خود اسپند دود کنند که چشم نخورند.
گروهک های التقاطی موسوم به ملی مذهبی طی 4 دهه اخیر همواره پشت صحنه گروهک های رادیکال نظیر مجاهدین خلق و دفتر تحکیم قرار داشته اند به نحوی که حضرت امام، منافقین را فرزندان بازرگان خطاب می کردند.

/ 0 نظر / 3 بازدید