عکس یادگاری سران فتنه (خبر ویژه)

عکس یادگاری سران فتنه (خبر ویژه)

عروسی پسر دبیر کل حزب مشارکت بهانه ای برای گردهم آمدن برخی سران و دست اندرکاران فتنه شد. در مراسم عروسی پسر میردامادی که پریشب برگزار شد از جمله موسوی و کروبی و خاتمی به همراه موسوی خوئینی ها گردهم آمدند و دور یک میز نشستند.
به گزارش سایت های زنجیره ای در این مراسم، بهزاد نبوی، رضا خاتمی، تاج زاده، صفایی فراهانی، شکوری راد، نعیمی پور، جلایی پور، شیرزاد و امین زاده هم حضور داشتند.
بنابر تصاویر منتشره از سوی جرس، متاسفانه آقایان سیدحسن و سید یاسر خمینی هم با سران فتنه دور هم و پشت یک میز نشسته بودند. البته سایت های پارلمان نیوز و کلمه ترجیح دادند تصاویر این دو را سانسور کنند!
یک جا جمع شدن خاتمی با موسوی و کروبی در حالی است که برخی سایت های ضد انقلاب اخیراً به عمد ملاقات خاتمی با عبداله نوری را نیز لو دادند و این در حالی است که دفتر خاتمی در انتشار این قبیل اخبار، تحفظ به خرج می دهد.
گفتنی است به دنبال این مراسم، کروبی و خاتمی در 2 دیدار جداگانه با برخی افراد همسو تظاهر به دلبستگی به حضرت امام کردند و مناسبت های سوم و چهاردهم و پانزدهم خرداد را گرامی داشتند. این در حالی است که سران فتنه در حوادث سال گذشته با وجود تعرض اوباش آشوبگر علیه حضرت امام(ره) و آرمان های آن حضرت که تا مرز آتش زدن تصویر امام خمینی، فحاشی علیه اصل ولایت فقیه، اهانت به عاشورای حسینی(ع) و القای جمهوری ایرانی در برابر جمهوری اسلامی پیش رفت نه تنها کوچک ترین اعتراضی نکردند بلکه در بسیاری از موارد، خود تحریک کننده و هیزم کش معرکه بودند. اما گذشت زمان و آشکار شدن دلبستگی عمیق ملت با آرمان های حضرت امام، باعث عقب نشینی تاکتیکی سران فتنه و تظاهر مجدد به همراهی با قافله ملت و انقلاب شد.
گفتنی است سران فتنه در محافل خود آشکارا از شکست و بدنامی خویش سخن می گویند و معتقدند حداقل فایده اینگونه نشست ها به هر بهانه ای که باشد، در شرایط افسردگی و سرخوردگی شدید آنها ضروری خواهد بود.

/ 0 نظر / 3 بازدید