پایان بدون‏توافق‏مذاکرات در‏کنفرانس‏بازنگری ان‏پی‏تی

پایان بدون‏توافق‏مذاکرات در‏کنفرانس‏بازنگری ان‏پی‏تی

 

مذاکرات 6 کمیته اصلی و فرعی کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای به علت اختلاف فاحش میان مواضع کشورهای هسته ای از یکسو و جنبش عدم تعهد از سوی دیگر بدون دستیابی به توافق پایان یافت.

به گزارش ایرنا رئیس فیلیپینی این کنفرانس بمنظور یافتن راه حلی برای برون رفت از بن بست، متنی را برای مذاکره به نشست عمومی پیشنهاد کرده است.

نمایندگان 189 کشور شرکت کننده در این کنفرانس، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه گزارش های فاقد اجماع روسای کمیته ها ارائه شده توسط رئیس را مورد بررسی قرار دادند.

برخی از دیپلماتهای حاضر در این کنفرانس با اشاره به اصرار کشورهای هسته ای بر مواضع خود، نسبت به روند جاری خوشبین نیستند و می گویند در صورت عدم انعطاف کشورهای دارنده سلاح هسته ای در روزهای آینده، بیم آن می رود که کنفرانس بدون دستیابی به نتیجه ای ملموس پایان یابد.

در شرایطی که خلع سلاح هسته ای امروزه به یکی از مطالبات اساسی ملتهای جهان تبدیل شده، کشورهای هسته ای همچنان از انجام تعهدات خلع سلاحی خود سرباز می زنند.

فرانسه در یک موضع گیری کاملا تعجب برانگیز در این کنفرانس، مدرن سازی سلاحهای هسته ای را اقدامی ضروری دانسته است.

این اقدام تعجب خیلی از هیات ها را بر انگیخته و به تشدید صف بندی ها و افزایش مخالفت ها منجر شده است.

بر اساس اظهارات هیات های شرکت کننده، آمریکا نیز با آوردن نام رژیم صهیونیستی در بخش مربوطه سند کنفرانس و درخواست از آن برای پیوستن به معاهده ان پی تی مخالف است و در مواردی نیز تهدید کرده که در صورت عدم تأمین نظراتش، کنفرانس را بلوکه خواهد کرد.

در مقابل، کشورهای عدم تعهد صرفا بر اجرای کامل همه مواد معاهده توسط همه کشورها پافشاری می کنند و تا زمان انهدام کامل سلاحهای هسته ای، با پذیرش تعهدات و محدودیت های جدیدتر و فراتر از مفاد معاهده که کشورهای هسته ای درصدد تحمیل آن هستند، مخالف می باشند.

تأکید بر خلع سلاح هسته ای در یک دوره زمانی مشخص، از طریق تدوین یک کنوانسیون خلع سلاح و سازوکار راستی آزمائی این روند, یکی از اصلی ترین مواضع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عدم تعهد است.

اعضای این جنبش بر حق بهره مندی از انرژی هسته ای برای مصارف صلح آمیز و لوازم آن نظیر برخورداری از چرخه سوخت هسته ای نیز اصرار دارند.

کنفرانس بازنگری پیمان عدم اشاعه هسته ای که هر 5 سال یکبار جهت بررسی روند اجرای معاهده برگزار می شود، از 13 اردیبهشت 1389 آغاز شده و مذاکرات آن تا روز جمعه ادامه دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید