دعوای سیر و پیاز میان سیانیوز و تلویزیون درجه 3 بی.بی.سی (خبر ویژه)

دعوای سیر و پیاز میان سیانیوز و تلویزیون درجه 3 بی.بی.سی (خبر ویژه)

در یک چانه زنی یا تسویه حساب مافیایی و البته درون خانوادگی! سایت گویانیوز (وابسته به سازمان «سیا») شبکه تلویزیونی BBC را شبکه دولتی که از اپوزیسیون جمهوری اسلامی به عنوان ابزار دولت متبوع خود استفاده می کند، یاد کرد.
نویسنده گویانیوز در حالی که می نوشت «نمی خواهم جمهوری اسلامی از این مسئله بل بگیرد» تصریح کرد راه اندازی بی بی سی برای امکان دادن به وزیر خارجه انگلیس و سفیر انگلیس در ایران بود و این دلیل و انگیزه اصلی تأسیس شبکه بی بی سی نباید ماست مالی شود.
گویانیوز (منتشر کننده آگهی های رسمی استخدام مزدور برای سازمان سیا) بی بی سی را متهم کرد که از ناتوانی افراد ایرانی به عنوان ابزار انتقال تفکرات دولتمردان انگلیسی استفاده می کند.
گویانیوز همچنین انتقال مستخدمان رادیو بی بی سی به تلویزیون بی بی سی را باعث تبدیل بی بی سی به «تلویزیون رادیویی»! توصیف کرد و با خبر دادن از دعوای گسترده در داخل گردانندگان بی بی سی نوشت: نتیجه این شده که ما تماشاچیان رو بکشیم و دوستان به ما یک تلویزیون درجه 3 تحویل دهند چرا که ما قرون وسطایی هستیم. به حق که دست شما درد نکند، ما را مفتخر کردید.
گویانیوز به کارکرد دیگر بی بی سی در زمینه جمع آوری اطلاعات تصویری از داخل کشور اشاره کرد و تأکید نمود که این شبکه انگلیسی با ثمن بخس این فیلم ها و تصاویر را می خرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید