سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مات شد

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مات شد
کراولی که به لکنت زبان افتاده بود , پاسخ داد بگذارید صبر کنیم ببینیم چطور می شود, ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همانگونه که وزیر خارجه و دیگران هم گفتند نهایتا آن چیزی که از تحریم ها حاصل می شود متوجه همان کسانی در دولت ایران بشود که مستقیما وابسته به برنامه اتمی هستند و از آن حمایت می کنند .
خبرنگاری روز دوشنبه فیلیپ کراولی سخنگوی با تجربه وزارت خارجه آمریکا را با سه الی چهار حرکت مات کرد و به لکنت زبان انداخت.
   
به گزارش ایرنا کراولی که گویا فقط منتظر شنیدن سوالی درباره ایران است در پاسخ این خبرنگار که پرسید مقامهای ایران گفته اند برای حفاظت از کشورشان درمقابل طرحهای آمریکا , واردات بنزین را با هدف افزایش تولید داخلی , کاهش می دهند ,چیست با جملاتی که قبلا به او دیکته شده بود و در بسیاری از موارد هم از روی نوشته عینا می خواند , بلافاصله گفت بله این اقدام (کاهش بنزین وارداتی و تلاش برای افزایش تولید بنزین داخلی ) نشان دهنده این است که ایران با این چنین حرکتی می خواهد فشارها بر مردم را تشدید کند و علاقه مند به سعادت ایرانیان نیست.

در این موقع خبرنگار پرسید ولی چند وقت پیش در کنگره آمریکا هم لایحه تلاش برای جلوگیری از صدور بنزین به ایران تصویب شد و بانیان طرح می گفتند که جلوگیری از صدور بنزین برای کمک به مردم ایران است ایا این بدان معناست که رییس کنگره و دیگر مقامهای آمریکایی هم خواستار سعادت مردم ایران نیستند؟!

کراولی که به لکنت زبان افتاده بود , پاسخ داد بگذارید صبر کنیم ببینیم چطور می شود, ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که همانگونه که وزیر خارجه و دیگران هم گفتند نهایتا آن چیزی که از تحریم ها حاصل می شود متوجه همان کسانی در دولت ایران بشود که مستقیما وابسته به برنامه اتمی هستند و از آن حمایت می کنند .

وی که آشکارا به حرف های بی ارتباط با سوال روی آورده بود , ادامه داد: "در خصوص لایحه (ممنوع کردن صدور بنزین به ایران) هم باید بگویم که به سوی پیدایش اقدامات ملی که امکان دارد اتخاذ شود حرکت می کنیم, ما می خواهیم اطمینان حاصل کنیم که به اندازه کافی انعطاف پذیری در آن لایحه وجود دارد که بتواند بیشترین تاثیر و قاطع ترین پیام را به آنان ارسال کند"!

وی افزود: در حال حاضر ما در ارتباط با قطعنامه تحریم ها در نیویورک به طور سازنده ای کار می کنیم و در کنگره هم مشغول شروط لایحه داخلی (بومی) خودمان هستیم ولی فعلا ما هیچ چیز را از روی میز برنداشتیم و هیچ چیز (اضافه ای) را هم روی میز نگذاشتیم.

خبرنگار که از این جواب بی معنای سخنگوی وزارت آمریکا کلافه شده بود این بار خیلی صریح پرسید شما می گویید دولت ایران با کاهش واردات بنزین به مردمش سختی می دهد و در عین حال خودتان در تلاشید تا صادرات بنزین به آن کشور را کاهش دهید و در عین حال هم شعار می دهید و می گویید نمی خواهید به مردم ایران آزار برسانید , ایا این قیاس منطقی است؟

کراولی پاسخ داد من الان مشخص نمی کنم که دقیقا چه گامی در ارتباط با قطعنامه تحریم ها برداشته می شود و در مورد اینکه چه اقدامات خاصی هم امکان دارد در تحریم بومی (امریکا) توام شود, هیچ چیزی را پیش بینی نمی کنم چرا که هیچیک از آنها تا الان پیشرفت چندانی نداشته اند.

سئوال شد ولی این پاسخ به سئوال نبود, بگویید انجام دادن اقدامی علیه بخش فرآورده های نفتی ایران امری خوب است یا بد؟

کراولی که شدیدا نگران سوالات بعدی بود و می ترسید جواب هایش بیش از پیش وی را در منگنه قرار دهد پاسخ داد: هیچ کدام!!

وی افزود: برای ما نتیجه ،حرکتمان مهم است .باید به ویژه بر هر آنچه که ما فکر می کنیم قلب مشکل است , فشار آورده و کمک کند و بتواند واقعا قابل اجرا باشد. ما خواستار تحریم های قاطع و قوی هستیم.

خبرنگار گفت : ولی من علاقمند نیستم تا بدانم چه گام هایی بر می دارید من می خواهم بدانم آیا دولت معتقد است که تلاش برای تحت فشار قراردادن شرکت های صادرکننده بنزین به ایران با هدف تحریم بنزین به آن کشور , باعث نمی شود که مردم ایران دچار سختی شوند؟

کراولی پاسخ داد ما در حال حاضر به طور گسترده مشغول بررسی بخش انرژی هستیم ما نمی خواهیم ببینیم که تحریم ها اثرات بیش از حدی بر مردم ایران دارند.این شامل یک اقدام سنجیده می شود که البته همان کاری است که بین گروه شش در جریان است.

کراولی در پایان بدون پاسخ اقناع کننده به پرسش های این خبرنگار با انگشت اشاره از خبرنگار دیگر خواست تا سوالش را مطرح کند!

خبرنگاری در ادامه از وی سوال کرد ترکیه نیز گفته است از تحریم های شما علیه ایران حمایت نمی کند, واکنش شما به این موضوع چیست؟

وی پاسخ داد ما به رایزنی های نزدیک خود با همه اعضای شورای امنیت ادامه می دهیم و امیدواریم آنها با خواسته های ما علیه ایران همراه شوند.
/ 0 نظر / 8 بازدید